1. Introdución

Estas condicións xerais de uso do sitio web, regulan as condicións de acceso e uso de www.omoucho.com, de propiedade de Mónica Veiga Gómez, residente en A Senra, 44 TUIRIZ, 36587 - V. DE CRUCES (PONTEVEDRA), código Tributario e número de identificación 76818372M, a continuación “Empresa”, que o usuario portal terá que ler e aceptar para utilizar todos os servizos e información proporcionados polo portal.O mero acceso e/ou uso do sitio web, de todo ou parte do seu contido e/ou servizos significa a plena aceptación destas condicións de uso.

2. Condicións de Uso

Estas condicións xerais de uso do portal regulan o acceso e uso do Portal, incluídos os contidos e servizos dispoñibles para os usuarios en e/ou a través da web, sexa polo portal, sexa polos seus usuarios ou por terceiros . Con todo, o acceso e uso de determinados contidos e/ou servizos pode estar sometido a certas condicións específicas.

3. Modificacións

A empresa resérvase o dereito de modificar en calquera momento as condicións xerais de uso do portal. En calquera caso, é recomendable que consulte periodicamente estes termos de uso do sitio web, porque poden ser modificados.

4. Obrigas do usuario

O usuario debe sempre respectar os termos e condicións establecidos nas presentes condicións xerais de uso do portal. O usuario declara expresamente que usará o Portal de forma dilixente e asumirá calquera responsabilidade derivada da violación das regras.

Ademais, o usuario non pode usar o portal para transmitir, almacenar, divulgar, promover ou distribuír datos ou contidos que son portadores de virus ou calquera outro código de ordenador, arquivos ou programas deseñados para interromper, destruír ou danar o funcionamento de calquera software ou equipa informática ou de telecomunicacións.

5. Responsabilidade do portal

O usuario sabe e acepta que o portal non ofrece ningún tipo de garantía, expresa ou implícita, sobre os datos, contidos, información e servizos que son incorporados e ofrece dende o portal.

Excepto cando a lei establece expresamente o contrario, e exclusivamente coa medida e extensión en que o impoña, o portal non garante nin asume ningunha responsabilidade polos posibles  danos e perdas causadas polo uso e utilización de información, datos e servizos do portal.

En todo caso, o portal exclúe calquera responsabilidade por danos que poidan resultar de información e/ou servizos prestados ou subministrados por terceiros diferentes da Empresa. Toda responsabilidade será do terceiro, xa provedor ou colaborador.

6. Propiedade Intelectual e industrial

Todos os contidos, marcas, logotipos, debuxos, documentación, software ou calquera outro elemento suxeito á protección pola lei de propiedade intelectual, que son accesibles no Portal pertencen exclusivamente á empresa ou ós seus lexítimos propietarios e están expresamente reservados todos os dereitos sobre eles. A creación de enlaces de hipertexto (links) a calquera compoñente das páxinas web do Portal sen a autorización da Empresa queda expresamente prohibido, sempre que non sexan a unha páxina do portal web que non requira identificación ou autenticación para o acceso.

En calquera caso, o portal reserva todos os dereitos sobre os contidos, información, datos e servizos que ostente sobre os mesmos. O portal non concede ningunha licenza ou autorización de uso ó usuario sobre os seus contidos, datos ou servizos, excepto as expresamente detalladas nas condicións xerais de uso do portal.

7. Lexislación aplicable, xurisdición competente e notificacións

Estas condicións son rexidas e interpretadas de acordo coas leis de España. Para calquera reclamación serán competentes os xulgados e tribunais de Pontevedra. Todas as notificacións, peticións, demandas e outras comunicacións que o usuario desexe facer para a Empresa titular do Portal, deberán ser realizadas por escrito e serán consideradas como adecuadamente realizadas cando sexan recibidas no seguinte enderezo: A Senra, 44 TUIRIZ, 36587 - V. DE CRUCES (PONTEVEDRA).