MÓNICA VEIGA GÓMEZ

CIF: 76818372M

 A Senra, 44 TUIRIZ, 36587 - V. DE CRUCES (PONTEVEDRA)

 REXISTRO MERCANTIL: (debe indicar o número de rexistro que corresponde).

 De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos Persoais,  informámoslle que está facilitando os seus datos de carácter persoal á Responsable de Tratamento MÓNICA VEIGA GÓMEZ (en Adiante A ENTIDADE), no enderezo: A SENRA, TOURIZ, 36587 – VILA DE CRUCES (PONTEVEDRA).

1.PROPÓSITO DO TRATAMENTO

A ENTIDADE pode tratar os seus datos persoais de acordo coas seguintes finalidades:

• Xestionar a súa navegación a través do Sitio Web.

• Xestión do servizo de Atención ao Cliente, para responder ás dúbidas, queixas, comentarios ou problemas que poida ter sobre a información contida no sitio web, e calquera outras consultas que poida ter.

• Tratar os seus datos con fins comerciais, sempre que se consentira o pertinente tratamento de datos persoais. Para dar consentimento para enviarlle información sobre os nosos servizos, ten que marcar a opción "Si, gustaríame recibir información comercial". Se non, non podemos usar os seus datos persoais para esta finalidade.

• Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que a ENTIDADE manteña con vostede.

 • Xestionar o cobro de produtos e/ou servizos adquiridos por vostede a través de pasarelas de pagamento utilizadas para este fin. As informacións financeiras fornecidas manteranse en tales pasarelas, a fin de facilitar a realización de pagamentos recorrentes.

• Xestionar o seu rexistro de usuario e identificalo como un "usuario rexistrado" para que poida facer a compra sen ter que introducir os seus datos persoais repetidamente.

O feito de non proporcionar certas informacións especificadas como obrigatorias pode dar como resultado que non sexa posible xestionar o seu rexistro como usuario ou o uso de determinados recursos ou servizos dispoñibles a través da Plataforma.

O usuario (vostede)  pola presente garante que os datos persoais facilitados son certos e precisos e comprométese a notificar calquera cambio ou modificación dos mesmos. No caso de que nos aporte datos persoais de terceiros, é responsable de haber informado e ter obtido o consentimento destes para ser aportados para os fins indicados nas seccións correspondentes desta Política de Privacidade e Cookies. Calquera perda ou dano causado á plataforma, ós Responsables do Tratamento ou a calquera terceiro , mediante a comunicación de información errada, imprecisa ou incompleta nos formularios de rexistro será de exclusiva responsabilidade do usuario.

2.LIXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ó premer no botón "Acepto a política de protección de datos"

3.DESTINATARIOS DE CESIÓNS

Non cederemos os seus datos a terceiros.

 4.DEREITOS

Finalmente, informámoslle  sobre os seus dereitos en materia de protección de datos.

- Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.

- Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito de esquecemento).

- Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento.

- Dereito á portabilidade de datos.

Para exercer os seus dereitos, pode cambiar as súas preferencias e información persoal no seu perfil de usuario, ou ben facer unha petición por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.

MÓNICA VEIGA Gómez dispón de formularios adecuados ó respecto. Non ten máis que solicitalos ou enviar o seu propio escrito a MÓNICA VEIGA GÓMEZ A Senra 44, Touriz. 36587 - V. das Cruces (Pontevedra).

Pode exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos datos persoais, nos termos e condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito a MÓNICA VEIGA GÓMEZ en Senra 44, Touriz, 36587 - Vila de Cruces (Pontevedra).

5.MEDIDAS DE SEGURIDADE

MÓNICA VEIGA GÓMEZ ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos persoais e evitar a súa alteración, perda, tratamento e/ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos da acción humana ou do medio físico e o contorno natural a que están expostos.